poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Narodowe Czytanie 2016

Zapraszamy do słuchania i czytania fragmentów "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach Filia w Chorzowie zaprasza do wzięcia udziału w Narodowym Czytaniu, które odbywa się po raz kolejny pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku będzie możliwość wysłuchania i czytania fragmentów "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza.

Ponadto będzie można się zapoznać z wystawą książek poświęconą Henrykowi Sienkiewiczowi.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 5 września 2016 r. o godz. 11.00 w Czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Filii w Chorzowie.

Serdecznie zapraszamy.


Więcej o projekcie:

czwartek, 25 sierpnia 2016

Gustaw Morcinek

Dziś przypada 125-ta rocznica urodzin Gustawa Morcinka - pisarza związanego ze Śląskiem, nauczyciela, działacza publicystycznego i posła na Sejm PRL I kadencji (1952–1956).


Gustaw Morcinek przyszedł na świat 25 sierpnia 1891 r. w Karwinie na Śląsku Cieszyńskim (kiedyś miejscowość ta należała do Austro- Węgier, obecnie znajduje się na terenie Czech.) Naprawdę miał na imię Augustyn. Gdy miał zaledwie roczek, zginął jego ojciec, więc matka wychowywała go i utrzymywała dom samotnie.
Ukończył szkołę ludową w Karwinie, a następnie, jako szesnastolatek, rozpoczął pracę w kopalni. Trzy lata później górnicy zebrali pieniądze na jego dalszą edukację, więc mógł uczęszczać do nauczycielskiej szkoły ludowej w Białej. Ukończył ją w 1914 r. Podczas I wojny światowej został powołany do wojska. Rok po wojnie rozpoczął pracę jako nauczyciel w Skoczowie (w tej miejscowości znajduje się obecnie muzeum biograficzne pisarza).
Debiutował w 1918 artykułem "Wspomnienia z przewrotu" w listopadzie 1918 r. zamieszczonym w „Dzienniku Cieszyńskim”; z początkiem lat 20. Morcinek dalej publikował tam swoje artykuły, a także angażował się w redakcji „Zarania Śląskiego” (1920–1931). Jednakże najważniejsze utwory napisał na przełomie lat 20. i 30., zostając jedynym znaczącym śląskim, polskojęzycznym, prozaikiem okresu międzywojennego.
W latach 1936-1939 przebywał za granicą, we Francji, Włoszech, Austrii, Niemczech i Danii. Krótko przed wybuchem II wojny światowej powrócił do kraju. 1 września 1939 r. wyjechał do Lwowa. Na przełomie września i października wrócił do kraju, do Skoczowa. 6 października został aresztowany przez gestapo za przedwojenną działalność antyniemiecką. Lata 1939- 1945 spędził w kilku hitlerowskich obozach koncentracyjnych. Mógł się uwolnić podpisując volklistę, ale stanowczo odmówił.
W listopadzie 1946 r. wrócił do Polski i zamieszkał w Katowicach. Nowe władze były mu przychylne, lecz jego nowe książki cieszyły się już mniejszym uznaniem.
Odwdzięczył się władzy za przychylność wstępując w szeregi PZPR. Był posłem do sejmu PRL 2 kadencji. Po śmierci Stalina w 1953 r. opowiadał się za propozycją Bieruta- zmianą nazwy Katowice na Stalinogród. Spotkało się to z bardzo nieprzychylną reakcją katowiczan, wcześniej bardzo lubiących pisarza.
Zmarł 20 grudnia 1963 r. w Krakowie.

Ważniejsze książki Gustawa Morcinka to:
Byli dwaj bracia (1928),
Serce za tamą (1929),
Wyrąbany chodnik (1931–1932),
Narodziny serca (1932),
Łysek z pokładu Idy (1933),
Śląsk (1933),
Chleb na kamieniu (1932),
Inżynier Szeruda (1937),
Listy spod morwy (1945),
Ludzie są dobrzy (1946),
Wyorane kamienie (1946),
Dwie korony. Rzecz o ojcu Maksymilianie Maria Kolbe (1948),
Uśmiech na drodze (1948),
Pokład Joanny (1950),
Ondraszek (1953),
Jak górnik Bulandra diabła oszukał (1958),
Siedem zegarków kopidoła Joachima Rybki (1960),
Przedziwne śląskie powiarki (1961).
(źródło: wikipedia.pl)

Pod tym linkiem można się zapoznać z bibliografią 
publikacji autorstwa Gustawa Morcinka i pozycji wydawniczych jemu poświęconym.

piątek, 19 sierpnia 2016

Bajki o uczuciach... i jeszcze więcej nowości sierpniowych

Proponujemy nieco nowości - głównie dla nauczycieli, wychowawców oraz opiekunów dzieci mających różne problemy z nauką (i nie tylko).

Cykl książek autorstwa Wojciecha Kołyszko i Jovanki Tomaszewskiej ("Smutek i zaklęte miasto", "Zazdrość i wyścigi żółwiów", Złość i smok Lubomit", "Radość i wyspa Hopsiup", "Wstyd i latający śpiwór", "Strach i pogromca potworów" oraz "Garść radości, szczypta złości") to seria bajek o uczuciach, które mają na celu wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka. Opowieści uczą dzieci (w wieku 5-9 lat) rozpoznawania, akceptowania i właściwego okazywania uczuć.
(wg okładki)

"Ja i mój świat: lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: etap wyrazu: piosenki i zabawy" (wraz z dwiema płytami CD) zawiera: zeszyt z tekstami piosenek, ich zapisami nutowymi oraz opisami zabaw; karty ze zdjęciami i obrazkami potrzebnymi do zabaw; pozycja bardzo przydatna w rozwijaniu kompetencji społecznych dzieci autystycznych.
(wg okładki)

 

Seria książek - w opracowaniu Magdaleny Hinz - służących do terapii osób cierpiących na afazję, czyli częściową lub całkowitą utratą zdolności posługiwania się mową. Każda pozycja składa się ze zbioru kolorowych zdjęć podpisanych za pomocą niedokończonych zdań, które pacjent uzupełnia, wymawiając nazwy produktów, potraw i napojów spożywanych na śniadanie, obiad i kolację; nazwy warzyw.
(wg okładki)

Olga Pawlik: "Głoski szumiące śpiewająco: piosenki i teksty wspomagające i urozmaicające terapię logopedyczną głosek szumiących".
Prezentowane w książeczce piosenki i wierszyki służą zarówno utrwalaniu głosek szeregu szumiącego: sz, ż, cz, dż, jak i pełnią również funkcję profilaktyczną, przygotowując maluchy do prawidłowej realizacji tych dźwięków. Aby urozmaicić dzieciom naukę, zaproponowano wierszyki, zagadki i piosenki, w których głoski szumiące pojawiają się z dużą częstotliwością. Utwory zostały dodatkowo zarejestrowane na płycie CD. Tekstom towarzyszą kolorowe obrazki, które ułatwią dziecku zapamiętanie słów piosenki.
(opis z okładki)

Kate Wilde: "Logistyka autyzmu: przewodnik dla rodziców, którzy zmagają się z kładzeniem dziecka spać, treningiem toaletowym, napadami złości, biciem i innymi wyzwaniami życia codziennego".
Książka stanowi zbiór praktycznych, prostych i  precyzyjnych porad, których potrzebuje rodzic dziecka z  zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Autorka krok po kroku podpowiada jak bez zbędnych nacisków nauczyć dziecko korzystania z toalety; jak sprawić, żeby dziecko przesypiało całą noc w swoim łóżku; co zrobić, kiedy dziecko ma napad złości i zaczyna bić i  gryźć; jak – bez kłótni – wprowadzić do jadłospisu dziecka nowe pokarmy.
(opis z okładki)

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak: "Fantastyczne opowieści: z testami do czytania ze zrozumieniem".
Książka składa się z trzech różnych części tematycznie dostosowanych do wieku i wyobraźni dziecka w klasie II, III i IV. W każdej z nich czytelnicy znajdą pełne przygód i tajemnic opowiadania oraz test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem, który ma na celu nie tylko ćwiczenie spostrzegawczości i zdolności do selekcji informacji, ale także utrwalanie wiedzy gramatycznej.
Publikację zamykają odpowiedzi do wszystkich testów, aby dziecko mogło po ich rozwiązaniu sprawdzić swoją wiedzę. Fantastyczne opowieści to nie tylko pomocny materiał edukacyjny dla uczniów i ich opiekunów, ale również rozbudzający wyobraźnię zbiór historii o świecie leśnych zwierząt, marzeniach, dobrodziejstwach wynikających
z czytania książek czy o nieustraszonym kosmicie, który odwiedza Ziemię, by nieść pomoc dzieciom.
(opis z okładki)

Joanna Czapla: "Szepty i okrzyki w zdaniu i wierszyku".
Prezentowana pozycja jest adresowana do osób pracujących z dziećmi w wieku od 3. do 5. roku życia. Wśród zaproponowanych scenariuszy zajęć logopedzi, terapeuci, nauczyciele znajdą różnorodne ćwiczenia emisyjne, kształtujące oddech, fonację i artykulację. Zaproponowane ćwicze­nia emisyjne i dykcyjne mają za zadanie utrwalać prawidłowy sposób mówienia i oddychania, do­skonalić wyrazistość wypowiedzi, likwidować napięcia powstałe w obrębie narządów biorących udział w akcie mowy. oraz doskonalić artykulatory. Ponadto przedszkolaki będą mogły roz­budowywać słownictwo, rozwijać swoje umiejętności społeczne, podejmować współpracę, poznawać możliwości własnego ciała, a także nauczyć się relaksacji i podczas wspólnej zabawy zbadać przestrzeń bliższą i dalszą.

(opis z okładki) 

Alicja Tanajewska: "Program zajęć dydaktyczno wyrównawczych oraz korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów klas 1–3 z trudnościami w liczeniu i zdobywaniu umiejętności matematycznych".
Publikacja została napisana z myślą o nauczycielach
i terapeutach pracujących z uczniami, którzy mają specyficzne trudności w uczeniu się matematyki. Książka pozwoli na kompleksowe objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną zarówno w ramach prowadzonych zajęć edukacyjnych, jak i organizowanych zajęć specjalistycznych.
(opis z okładki) 

Małgorzata Torój: "Praca z grupą szkoleniową : wszystko co powinien wiedzieć trener, aby osiągnąć sukces".
Autorka opisuje sposoby budowania relacji z grupą szkoleniową w różnych fazach jej rozwoju – od fazy orientacji i zależności przez konflikt i bunt do współpracy i świadomej aktywności. Analizuje potencjalnie trudne zachowania uczestników szkolenia – ich przejawy, przyczyny, sposoby zapobiegania ich wystąpieniu oraz radzenia sobie z nimi. Jej wskazówki pozwolą trenerowi zachęcić grupę do otwartego rozwoju i do zaufania mu w procesie nabywania kompetencji.
(opis z okładki)


Roswitha Riebisch, Hubert Luszczynski: "Diagnoza typów uczniów".
Autorzy, opierając się na własnym bogatym doświadczeniu i wynikach najnowszych badań, pokazują, jak poprawnie zdiagnozować ucznia: jego styl uczenia się, sposób rozumienia
i postrzegania świata. Wyjaśniają też, jak wielkie znaczenie dla sukcesów uczniów ma sam nauczyciel – jego postawa i styl nauczania. Dzięki kompleksowemu omówieniu czterech podstawowych typów inteligencji i stylów uczenia się oraz wielu skutecznych i sprawdzonych metod indywidualizowania nauki dowiesz się, jak dobrać odpowiedni styl prowadzenia zajęć do typów twoich uczniów i poprawić osiągane wyniki. Praktyczne rady podpowiedzą ci, jak udoskonalić i usprawnić codzienną pracę z dużymi i zróżnicowanymi klasami, a zawarte w książce przejrzyste arkusze i ankiety diagnostyczne ułatwią zrozumienie indywidualnego zachowania ucznia, jego możliwości i ograniczeń.
(opis z okładki)


środa, 10 sierpnia 2016

Audiobooki

Wakacje (jeszcze) trwają... Polecamy dziś garść audiobooków...


Na początek coś dla dzieci:
Opowiadania I.B. Singera oraz słuchowisko Wandy Chotomskiej "Muzyka Pana Chopina".

Powieści takich autorów jak Jarosław Abramow-Newerly, Borys Akunin Frances Meyes oraz Izaak Babel w interpretacji polskich aktorów.
Ponadto opowieść Tomka Michniewicza "Samsara" o podróży po pełnej niebezpieczeństw Azji.

Nieco historii...
"Caryca"; "Uwięziona królowa" oraz "Chińskie lalki".

"206 kości" Kathy Reichs oraz "Przerwane milczenie" Charlotte Link to trzymające w napięciu kryminały...


Ponadto warto się zapoznać z powieściami laureatek Nagrody Nike - "Prawiek i inne czasy" Olgi Tokarczuk oraz "Ciemno, prawie noc" Joanny Bator.
A na koniec: "Ja, Urbanator" Andrzeja Makowieckiego - czyli sylwetka słynnego polskiego jazzmana Michała Urbaniaka; "Dziewczynka z zapałkami" Anny Janko - poetycka opowieść w klimacie Sylwii Plath...

środa, 3 sierpnia 2016

Beatlesi, Beksiński i klasztor na pustyni... czyli sierpniowych nowości część 1

Dzisiaj chcielibyśmy polecić kilka bardzo zróżnicowanych nowości z szeroko pojętej beletrystyki.

Oslo, rok 1965. Na świecie szaleje beatlemania. Kim, Gunnar, Seb i Ola, nierozłączni przyjaciele ze szkolnej ławy, chcą być jak słynna czwórka z Liverpoolu. Zapuszczają grzywki, przyjmują pseudonimy Paul, John, George i Ringo i z wypiekami na twarzy czekają na kolejne piosenki. "Love Me Do", "She Loves You", "Strawberry Fields Forever"… nie ma dla nich większego święta, niż wspólne słuchanie płyt słynnej grupy. Pewnego dnia chłopcy postanawiają założyć własny zespół.
Piękna książka o dziecięcych marzeniach, pierwszych miłościach i libacjach, buncie i konfrontacji z rzeczywistością? Tak, ale nie tylko. W łagodną opowieść o dojrzewaniu w pewnym momencie zaczyna się wsączać coś mrocznego i niepokojącego. Kim, Gunnar, Seb i Ola dorastają i zmieniają się razem z muzyką Beatlesów – to droga od pierwszych pocałunków i randek z koleżankami z klasy aż do rewolucyjnych rozruchów na ulicach Oslo. Od bezgranicznego oddania i przyjaźni aż do bolesnego rozpadu. (źródło opisu: lubimyczytac.pl) 

"Zakład o życie wieczne i inne kazania krótkie" to drugi, po bestsellerowym tomie 10.30 u Maksymiliana, zbiór kazań wygłoszonych przez Michała Hellera w kościele św. Maksymiliana w Tarnowie.

W krótkich tekstach opartych na Ewangelii wybitny filozof mówi o sprawach najważniejszych – wierze, przemijaniu, sztuce życia – pełniąc rolę nie tylko przewodnika, lecz także dając Czytelnikowi pole do własnych rozważań i medytacji.
(opis z okładki) 

 Klasztor-więzienie na Wyspach Sołowieckich – pierwszy sowiecki obóz koncentracyjny zwiastujący nadejście nowej mrocznej epoki. W odizolowanej od świata kolonii mieszkają obok siebie czerwonoarmiści i ich byli przeciwnicy z wojny domowej, kryminaliści i przedrewolucyjna elita, intelektualiści, poeci i niepiśmienni chłopi, Kozacy i Czeczeni, czekiści i kontrrewolucjoniści, zachodni dyplomaci, aktorzy i kościelni hierarchowie. To dziwne fantasmagoryczne miejsce, w którym naturalnie sąsiadują ze sobą grypsera, język literacki i bolszewicka nowomowa, kaci zamieniają się miejscem z ofiarami, a bestialstwa czekistów są tak samo na porządku dziennym, jak salony literackie i konne przejażdżki.
W tej odludnej scenerii rosyjskiej Północy rozgrywa się tragiczna i piękna historia o miłości, samotności i granicach ludzkiej wolności. Klasztor – powieść porównywana przez krytyków swoim rozmachem i atmosferą do obrazów Boscha, dzieł Dostojewskiego i Czarodziejskiej góry Tomasza Manna – to największe wydarzenie literackie w Rosji w ostatnich latach.
(opis z okładki) 

 W książce opublikowane zostały obszerne fragmenty dzienników Zdzisława Beksińskiego z lat 1993 - 2005, w których artysta bardzo szczerze, z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru i ironią opisuje otaczającą go rzeczywistość – ludzi, którzy przy nim byli i sprawy, które go zajmowały. Nie ucieka także od spraw trudnych i bolesnych - pisze o śmierci, przemijaniu, samotności, chorobie. Niejako uzupełnieniem dzienników jest rozmowa z wieloletnim przyjacielem artysty, Wiesławem Banachem, który ze swojej perspektywy, ale z ogromną dozą zrozumienia i empatii, opowiada o życiu, twórczości, rodzinie, rozterkach, światopoglądzie malarza. To właśnie jemu Zdzisław Beksiński powierzył cały dorobek swojego życia – zarówno artystycznego jak i prywatnego. Dorobek, dzięki któremu chciał trwać jak najdłużej, długo po swojej śmierci. Wiesław Banach był dla niego gwarantem, że świat o nim nie zapomni...
(źródło opisu: lubimyczytac.pl)

 Pisarka, podróżniczka, alpinistka, fotografka, archeolożka, doradczyni króla Iraku, agentka brytyjskiego wywiadu – Gertrude Bell robiła zawsze to, na co miała ochotę, i była w tym bezkonkurencyjna. „Urodziła się z nadmiarem talentów”, tak mawiał o niej Lawrence z Arabii. Porzuciła świat przywilejów i sztywnych wiktoriańskich konwenansów dla umiłowania do wiedzy, niebezpiecznych zakątków świata, ryzyka i adrenaliny. Zdobyła autorytet wśród Arabów, którzy nazwali ją „królową pustyni”. Również w Wielkiej Brytanii uważano ją za znawczynię Bliskiego Wschodu, który wnikliwie zbadała podczas zorganizowanych przez siebie wypraw. Nieraz ryzykowała życie, eksplorując obszary objęte walkami zwaśnionych plemion.
"Córka pustyni" to historia silnej i nieugiętej Gertrude Bell, która osiągnęła najwyższą pozycję w świecie zdominowanym przez mężczyzn, wówczas niedostępną dla kobiet. Jej życie to przygoda, w której realizowały się wszystkie marzenia – poza jednym – spełnioną miłością.
(opis z okładki) 

piątek, 1 lipca 2016

Lipcowe nowości

Kolejna porcja nowości...

Waldemar Cichoń "Zdarziło sie na Ślonsku. Łopowieści niysamowite niy ino dlo bajtli" (sygn. 44486)
Napisane w dwóch wersjach językowych po śląsku i w literackim języku polskim prawdziwe bajki z dziejów Górnego Śląska. Historie wielkich, wartych pieśni Ślązaków i dzieł ich życia. Jeśli nie wiecie, kim byli i czego dokonali św. Jadwiga Śląska, Henryk Pobożny, Karol Godula, Robert Hermann Garbe, Oskar von Troplowitz oraz Henryk Sławik musicie koniecznie sięgnąć po tę książkę. Jest ona teoretycznie przeznaczona dla dzieci, chętnie przeczytają ją jednak również dorośli, którzy kochają Górny Śląsk i którym losy tego regionu nie są obojętne.
(źródło opisu: http://www.literacka.pl/product_info.php?products_id=399325)

Forssen Ehrlin Carl-Johan "O króliku, który chce zasnąć. Dla rodziców, których dzieci nie chcą spać" (sygn. 44485)
Innowacyjna i przełomowa książeczka dla dzieci, wykorzystująca złożone techniki psychologiczne i tak przygotowane, że pomagają dziecku się odprężyć. Dzięki nim zasypia ono szybciej i spokojniej śpi, a poprawa następuje z każdym dniem. Ta opowiastka dociera do podświadomości dziecka – podświadomie odbiera ono sugestię, że należy spać. "O króliku, który chce zasnąć" działa idealnie zarówno w odniesieniu do drzemek w ciągu dnia, jak i wypoczynku nocnego. W tej książeczce poznacie Królika Rogera, który nie może  zasnąć, choć jest bardzo zmęczony. W końcu mama wyrusza z nim do Wujka Ziewaka, w nadziei, że on im pomoże. Po drodze spotykają Śpiącego Ślimaka i mądrą Sowę Wielkooką, która daje im dobrą radę, jak zasnąć szybciej. Roger jest coraz bardziej zmęczony, ale idzie wraz z mamą dalej. Wujek Ziewak obsypuje Rogera magicznym proszkiem usypiającym. Królik, jeszcze bardziej zmęczony, zasypia i śpi  całą noc mocnym snem.
(opis z okładki)

Andrzej Kapłanek "Śląskie mecyje" (sygn. 44484/B)
Dawno już na rynku wydawniczym nie było książki tak wiernie, plastycznie i barwnie opisującej Śląsk oraz zamieszkujących tę ziemię ludzi. Lecz jest to Śląsk, którego już nie ma i którego obraz z każdym rokiem blednie, kryjąc się za zasłoną ludzkiej niepamięci. Wraz ze wspomnieniami umiera skarbnica subiektywnych przeżyć, miliony przez nikogo nie wysłuchanych i nigdzie nie zapisanych opowieści. Autor książki „Śląskie mecyje” stara się zapełnić tę wspomnieniową lukę. Na tle kulturowo-cywilizacyjnych przemian ostatniego sześćdziesięciolecia XX wieku, próbuje snuć subiektywną opowieść o przemianach, jakie dokonały się w krótkim czasie na śląskiej ziemi. To także opowieść o ludziach, ich aktywności, radościach, tęsknotach i smutkach. O tym, jak historyczne zawirowania potrafią zmienić sposób myślenia, sterując życiowymi wyborami. To opowieść o życiu w lepszych i gorszych czasach, o wartościach rodzinnych i przywiązaniu do śląskiej tradycji. A gdzieś w tle, między wierszami, plącze się rozgoryczenie, poczucie historycznej niezasłużonej krzywdy towarzyszące starym Ślązakom. Bo przecież byli jedynie trybikami wielkiej historii przez wieki mielącej ludzkie losy. Saldo zysków i strat nie daje powodów do radości.
(opis z okładki)

Michał Rusinek "Nic zwyczajnego: o Wisławie Szymborskiej" (sygn. 44478)
Piętnaście lat sekretarzowania takiej osobie? Doprawdy, nie było w tym nic zwyczajnego. Ona – świeżo upieczona Noblistka, On – magister filologii polskiej. Miał jej pomagać przez trzy miesiące, między przyznaniem a wręczeniem nagrody w 1996 roku. Został dłużej. Poetka i jej Pierwszy Sekretarz. W tej książce spotykamy Wisławę Szymborską, której do tej pory nie znaliśmy. To portret osoby nieprzeciętnej, damy o niezwykłym poczuciu humoru, a zarazem umiejętności mówienia o sprawach najistotniejszych. Portret, który pozwala zbliżyć się do niej i istoty jej poezji. Ekscentryczna starsza pani. Rozchichotana, czasami frywolna, lubiąca językowe zabawy i „practical jokes”. Wolała rozmowy ze zwykłymi ludźmi niż kongresy poetów i dyskusje z intelektualistami. Depresyjna. Melancholijna. Surowa w sądach o sobie i innych. Perfekcjonistka, nie znosząca rozmów o błahostkach i marnowania czasu na spotkania z ludźmi, które nic jej nie dawały oprócz, jak mówiła, pustych kalorii. Po Noblu powtarzała, że zrobi wszystko, żeby nie stać się osobistością, lecz pozostać osobą. Kiedyś rozpoznał ją taksówkarz i powiedział: „To dla mnie zaszczyt wieźć taką osobliwość”. Trochę racji miał: była dość osobliwym przedstawicielem naszego gatunku. Z takim taktem, subtelnością i wnikliwością mógł o Noblistce napisać tylko jeden Autor.
(źródło opisu: http://www.znak.com.pl/kartoteka,ksiazka,7167,Nic-zwyczajnego-O-Wislawie-Szymborskiej) 

Agnieszka Osiecka "Neponset" (sygn. 44476/B)
Dotąd niepublikowana, napisana na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, powieść Agnieszki Osieckiej. Jak zawsze osobista, jak nigdy aktualna. Jakby celowo miała się ukazać właśnie dziś.
Fascynująca podróż śladami nieprzystosowanej do życia, antysystemowej, anarchicznej, a przede wszystkim żywiołowej (rzecznej, dorzecznej i niedorzecznej) bohaterki.
(opis z okładki) 


Monika Szwaja "Słońce świeci wszystkim" (sygn. 44477/B)
"Słońce świeci wszystkim" to tytuł zbioru opowiadań, a także hasło, którym pisarka kierowała się, tworząc swoje kolejne powieści. Świat wymaga od nas powagi i determinacji, ale nie wolno zapominać, że tym, co daje nam siłę do życia, jest uśmiech i optymizm – a te z pewnością każdy odnajdzie w niniejszym tomie.
W zbiorze znajdą się opowiadania, które Monika Szwaja napisała w ciągu ostatnich kilkunastu lat, w tym jedno nigdy dotąd niepublikowane. To niezwykłe historie pełne uśmiechu i dobrego humoru, które z pewnością niejednokrotnie Was zaskoczą.
W książkach Moniki Szwai świat przedstawiony jest światem prawdziwym, światem zwyczajnych ludzi. Realia są przeważnie do sprawdzenia, zaś bohaterzy czasami do złudzenia przypominają przyjaciół i znajomych Moniki. Zwłaszcza ci z drugiego planu. Główni bohaterowie są wymyśleni, akcja jest fikcyjna... ale - na obraz i podobieństwo naszej codziennej rzeczywistości. Ponieważ zaś nasza rzeczywistość potrafi być niesłychanie barwna i interesująca - perypetie "wymyślonych i składaków" również takie bywają; często z porządną domieszką prawdziwego romantyzmu.
(opis z okładki)

 "Arteterapia. Cz. 1". Red. B. Łoza, A. Chmielnicka-Plaskota (sygn. 43646/cz.1)
Arteterapia to jeden z „najpiękniejszych problemów” współczesnej psychiatrii, całej medycyny, ale też szerzej – „zaangażowanych społecznie” nauk społecznych. Nie da się jej uprawiać, będąc specjalistą tylko w jednej dziedzinie. W medycynie arteterapia jest klasyfikowana jako część rehabilitacji, ale równocześnie ciągle okazuje się, że jest zbyt duża i zbyt niezależna na tego typu poddaństwo. Czerpiąc wzorce z nauk medycznych, arteterapia przenika i inspiruje takie kierunki, jak pedagogika, pedagogika specjalna i edukacja artystyczna. 
(opis z okładki)


wtorek, 28 czerwca 2016

Nowe książki do teatrzyku Kamishibai

Zakupiliśmy 6 nowych książeczek do teatrzyku Kamishibai:


"Bajka o gąsienicy, która zamieniła się w motyla i o tym dlaczego ptaki wiją gniazda" - aborygeńska legenda o stworzeniu świata. 

"Bajka o księciu Husajnie i latającym dywanie" - na podstawie baśni 1001 nocy. 


"Bajka o orle, który myślał, że jest kogutem" - na podstawie legendy północnoamerykańskich Indian."Bajka o złotym jajku" - legenda rosyjska.

"Ogród niebios" - tradycyjna japońska legenda.  
"Wojenne dzieci" - bajka przeznaczona
dla dzieci z klas 2-6 szkoły podstawowej. 
"Kreatywne Karty Kamishibai" - dzięki którym dzieci same mogą wymyślić i przygotować bajkę.
Przypominamy, że zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai mogą się odbyć u nas w bibliotece lub w placówce edukacyjnej po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.