czwartek, 4 lipca 2019

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

Znamy już "Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020":

  1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych
    i ponadpodstawowych.
  4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

środa, 26 czerwca 2019

Darmowe szkolenia w wakacje

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach zaprasza Państwa na darmowe szkolenia w okresie wakacji.

Pełny wykaz szkoleń pod tym linkiem:
WAKACYJNE SZKOLENIA

 

czwartek, 6 czerwca 2019