środa, 26 kwietnia 2017

Tydzień Bibliotek

W dniach 8-15 maja 2017 r. odbędzie się XIV edycja programu Tydzień Bibliotek pod hasłem: „Biblioteka. Oczywiście!”.
Głównym celem tej imprezy jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

W związku z tym nasza biblioteka chce zaproponować ofertę zajęć dla uczniów, warsztatów dla  nauczycieli:

czwartek, 13 kwietnia 2017

Podziękowanie

Cieszymy się, że nasza biblioteka została doceniona. 
Podziękowanie dostaliśmy podczas jubileuszu 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chorzowie połączonego z otwarciem Poradni w nowym budynku przy ul. Racławickiej 23. Współpraca między naszymi placówkami zawsze była bardzo dobra - szczególnie gdy nasze instytucje znajdowały się w jednym budynku - ul. Powstańców 27 oraz ul. Armii Krajowej 12.poniedziałek, 3 kwietnia 2017

Konkurs dla uczniów szkół podstawowychPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, 
Filia w Chorzowie ogłasza

KONKURS NA KRÓTKI WIERSZ LUB RYMOWANKĘ
O CZYTANIU, KSIĄŻCE I BIBLIOTECE

pod hasłem: „Lepiej czytać w bibliotece
niż się pocić w dyskotece”


Cele konkursu:
- zainteresowanie uczniów czytaniem i biblioteką,
- rozwijanie zdolności literackich,
- kształcenie wyobraźni.

Regulamin  konkursu:
- Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.
- Zadaniem uczestników jest napisanie krótkiego wierszyka, rymowanki lub hasła zachęcającego do czytania i odwiedzania bibliotek.
- Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace konkursowe.
- Rymowanka, wierszyk czy hasło nie powinny być długie. Przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność i dowcip.
- Prace należy przesyłać do 30.04.2017 roku na adres e-mail: chorzow@pbw.katowice.pl.
- W temacie wiadomości należy wpisać – konkurs - natomiast w załączniku zapisać wierszyk, rymowankę lub hasło oraz imię i nazwisko autora, szkołę do której uczęszcza, klasę, imię i nazwisko wychowawcy.
- Prace można też składać osobiście w siedzibie biblioteki w zaklejonych kopertach z danymi osobowymi: imię i nazwisko, szkoła do której autor uczęszcza, klasa, imię i nazwisko autora.

Adres biblioteki: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach, Filia w Chorzowie, ul. Sportowa 21.

- Nie będą oceniane prace zaczerpnięte z książek i Internetu.
- Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2017 r. O szczegółach i dokładnej dacie finału uczestnicy zostaną poinformowani osobiście.
- Prace konkursowe oceniać będzie powołane przez organizatorów jury.
- Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody książkowe.


Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy
pod numerem telefonu: 32/ 247 33 70


Prosimy nauczycieli aby zachęcili dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.